תחפושת יוסף מוקיר שבת מאת שלומית שחר

תחפושת יוסף מוקיר שבת מאת שלומית שחר