תחפושת “דגל משיח” מאת שלומית שחר

תחפושת “דגל משיח” מאת שלומית שחר