תחפושת “צב” מאת אילה שפירא

תחפושת “צב” מאת אילה שפירא