קשת בענן, ציפי בונשטיין

101 "קשת בענן" - ציפי בורנשטיין

101 “קשת בענן” – ציפי בורנשטיין (בהשראת תחפושת קשת בענן של יפעת לב)