תחפושת “אף אחד” מאת חיה פישר

תחפושת “אף אחד” מאת חיה פישר