תחפושת “עץ אורן” מאת אילה שפירא

תחפושת “עץ אורן” מאת אילה שפירא