תחפושת “שרה אימנו” מאת אילה שפירא

תחפושת “שרה אימנו” מאת אילה שפירא