תחפושת “אריה ולביאה” מאת אילה שפירא

תחפושת “אריה ולביאה” מאת אילה שפירא