תחפושת “ליצנים” מאת אילה שפירא

תחפושת “ליצנים” מאת אילה שפירא