תחפושת “בן איש חי” מאת אילה שפירא

תחפושת “בן איש חי” מאת אילה שפירא