תחפושת “מלכת אסתר” מאת אילה שפירא

תחפושת “מלכת אסתר” מאת אילה שפירא