תג ושיכה חייל צנחנים מאת אילה שפירה

תג ושיכה חייל צנחנים מאת אילה שפירה