תחפושת “שקדיה” מאת אמונה פרוכטמן

תחפושת “שקדיה” מאת אמונה פרוכטמן