תחפושת “כליזמר” מאת אמונה פרוכטמן

תחפושת “כליזמר” מאת אמונה פרוכטמן