תחפושת “איש צפרדע חייל צוללן” מאת אמונה פרוכטמן

תחפושת “איש צפרדע חייל צוללן” מאת אמונה פרוכטמן