תחפושת מרדכי היהודי מאת אילה שפירא

תחפושת מרדכי היהודי מאת אילה שפירא