תחפושת “כתר התורה” מאת ציונה עזרן

תחפושת “כתר התורה” מאת ציונה עזרן