תחפושת דוד המלך מאת נעמה נקר

תחפושת דוד המלך מאת נעמה נקר