תחפושת “אריה” מתוך “האריה אהב תות” מאת שירה פרידמן

תחפושת “אריה” מתוך “האריה אהב תות” מאת שירה פרידמן