תחפושת “כהן גדול” מאת ציונה עזרן

תחפושת “כהן גדול” מאת ציונה עזרן